Chùa Thiên Long xã Nam Cường đúc 3 pho tượng năng 7,5 tấn bằng đồng nguyên chất.

 09/04/2018 |  admin |  185 lượt xem

Các video khác
    Đến / 1