Chùa Giác Ngạn, xã Đông Quý trao hơn 2 tấn gạo cho hộ nghèo, cận nghèo.

 28/04/2020 |  admin

Chung tay cùng với các cấp chính quyền trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19, chùa Giác Ngạn, xã Đông Quý đã trao hơn 2 tấn gạo cho những hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đông Quý và xã Tây Tiến, huyện Tiền Hải.

Tin nổi bật
Không có tin nổi bật nào
Đức ông Trần Trung Hà- người giàu lòng nhân ái.

 27/01/2018

Vừa làm tốt việc đạo, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, chung sức ...

Ngô Văn Phát

 27/01/2018

Là một trong những doanh nghiệp có uy tín và thương hiệu tại đất cảng Hải ...

    Đến / 9