Đồng lòng, quyết tâm xây dựng tuyến huyết mạch phía Nam của huyện

 01/08/2021 |  admin

Đây là nhấn mạnh của đồng chí Phạm Ngọc Kế - Chủ tịch UBND huyện Tiền Hải tại cuộc họp bàn các giải pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án tuyến đường 221A sáng ngày 1/8/2021.

Tin nổi bật
Đồng lòng, quyết tâm xây dựng tuyến huyết mạch phía Nam của huyện

 01/08/2021

Đây là nhấn mạnh của đồng chí Phạm Ngọc Kế - Chủ tịch UBND huyện Tiền ...

Khi tuyến đường 221A hoàn thành, người được hưởng lợi trước ...

 22/07/2021

Đây là nhấn mạnh của đồng chí Phạm Ngọc Kế - Chủ tịch UBND huyện tại ...

Hỗ trợ hộ kinh doanh ngừng hoạt động để phòng chống dịch Covid-19

 19/07/2021

Hỗ trợ hộ kinh doanh ngừng hoạt động để phòng chống dịch Covid-19

Lưu ý về gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2021

 13/07/2021

Lưu ý về gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2021

    Đến / 34