Đại hội Đại biểu thành viên HTX SX KD DVNN Đông Hải xã Đông Trà

 20/01/2021 |  admin

5 năm (2016-2020) giá trị sản xuất nông nghiệp ở HTX Đông Hải đạt trên 197 tỷ đồng.

Tin nổi bật
Đại hội Đại biểu thành viên HTX SX KD DVNN Đông Hải xã Đông Trà

 20/01/2021

5 năm (2016-2020) giá trị sản xuất nông nghiệp ở HTX Đông Hải đạt trên 197 ...

Khen thưởng 20 đơn vị, doanh nghiệp đạt thành tích cao trong công tác ...

 13/01/2021

Chiều ngày 12/1, UBND huyện Tiền Hải tổ chức hội nghị tổng kết công tác thu ...

Tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai ...

 08/01/2021

Sáng ngày 8/1/2021, UBND huyện Tiền Hải tổ chức tổng kết chương trình mục ...

Tiền Hải tổ chức đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2020

 29/12/2020

Sáng ngày 29/12, UBND huyện Tiền Hải tổ chức Hội đồng đánh giá, xếp hạng ...

Triển khai đề án công tác thủy nông phục vụ sản xuất vụ xuân, vụ ...

 14/12/2020

Sáng ngày 14/12, Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Tiền Hải đã tổ chức ...

Tiền Hải triển khai đề án sản xuất vụ xuân, vụ hè năm 2021

 02/12/2020

Quyết tâm gieo cấy lúa vụ xuân xong trước ngày 25/2/2021. Đây là một trong ...

    Đến / 28