Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện đấu giá tài sản quy hoạch dân cư Bắc Đồng Đầm Thị trấn Tiền Hải ( Tây Sơn cũ)

 29/05/2020 |  admin

Trung tâm phát triển quỹ đất huyên thông báo kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất khu quy hoạch dân cư Bắc Đồng Đầm Thị trấn Tiền Hải. Đơn vị được lựa chọn là Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt.

Tin nổi bật
Không có tin nổi bật nào
Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện đấu giá tài sản quy ...

 29/05/2020

Trung tâm phát triển quỹ đất huyên thông báo kết quả lựa chọn đơn vị thực ...

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản khu dân cư ...

 18/05/2020

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tiền Hải có thông báo về việc lựa chọn ...

Trung tâm tiêm chủng vắc xin và tư vấn dinh dưỡng Thái Bình – chi nhánh ...

 14/05/2020

Trung tâm Tiêm chủng vắc xin và Tư vấn dinh dưỡng Thái Bình chi nhánh Tiền Hải, ...

Công ty TNHH TM và DV vận tải Phiệt Học chung tay phòng chống dịch Covid 19

 25/03/2020

Là đơn vị vận tải hàng đầu trên địa bàn tỉnh Thái Bình, Phiệt Học đã ...

    Đến / 5