Tin nổi bật
Không có tin nổi bật nào
Ngành chuyên môn khuyến cáo bà con kỹ thuật gieo cấy lúa vụ mùa 2021

 12/07/2021

Vụ Mùa 2021 theo trung tâm khí tượng thủy văn dự báo là một vụ mùa lượng ...

Một số lưu ý về gieo mạ và chăm sóc mạ vụ mùa 2021

 30/06/2021

Đến nay, trà lúa gieo cấy đại trà của toàn huyện đã bước vào giai đoạn ...

Một số biện pháp cần thực hiện khi thu hoạch lúa Xuân, làm đất, xử ...

 09/06/2021

Một số biện pháp cần thực hiện khi thu hoạch lúa Xuân, làm đất, xử lý rơm ...

CHĂM SÓC LÚA XUÂN NĂM 2021

 22/02/2021

Lúa xuân toàn huyện cơ bản đang bước vào thời vụ gieo cấy đại trà, một ...

Một số lưu ý vệ sinh đồng ruộng, làm đất cho vụ xuân 2021

 07/12/2020

Hiện nay, tiến độ làm đất trong toàn huyện còn rất chậm. Theo dự báo của ...

    Đến / 5