Tiền Hải thành lập khu cách ly y tế tập trung tại Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công

 09/05/2021 |  admin

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, không để lây chéo ngay trong khu cách ly, trong chiều ngày 8/5 Tiền Hải đã xin ý kiến lãnh đạo Tỉnh, Sở Lao động Thương binh xã hội tỉnh chuyển khu cách ly y tế tập trung của huyện từ C4 gái về Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công tại xã Đông Minh và đã được chấp thuận. Đến 21h30, toàn bộ cơ sở vật chất, 34 trường hợp F1 đã được đưa về khu cách ly an toàn, đúng quy trình.

Tin nổi bật
Không có tin nổi bật nào
Tiền Hải thành lập khu cách ly y tế tập trung tại Trung tâm nuôi dưỡng ...

 09/05/2021

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, không để lây chéo ngay trong khu cách ...

Công điện khẩn số 02 về phòng chống dịch Covid-19

 06/05/2021

Công điện khẩn số 02 về phòng chống dịch Covid-19

Đảm bảo công tác phòng chống dịch tại Khu cách ly tập trung khách sạn ...

 05/05/2021

Chiều ngày 4/5, UBND huyện họp triển khai một số nhiệm vụ đảm bảo công tác ...

Sáng 2-4: Không có ca Covid-19 mới, hơn 51 nghìn người đã tiêm vaccine

 02/04/2021

Tính đến 18 giờ ngày 1-4 đến 6 giờ ngày 2-4, Việt Nam không ghi nhận ca mắc ...

    Đến / 12