BÁC ĐI... DI CHÚC GIỤC LÒNG TA

  04/02/2020 |   567 lượt xem

Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, người đã cống hiến trọn đời mình cho nhân dân, cho đất nước. Trước lúc đi xa Người đã để lại cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta bản Di chúc bất hủ. Những lời căn dặn tâm huyết của Bác trong Di chúc vẫn là những vấn đề căn cốt, luôn mang tính thời sự đối với Đảng ta, nhân dân ta trong suốt 50 năm qua và mãi tới mai sau.

Thật ý nghĩa và thiêng liêng, khi trong những ngày này, nhân kỉ niệm 50 năm ngày Bác đi xa, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình đang tổ chức phát động phong trào thi đua 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ, và tổ chức cuộc thi tìm hiểu “Bác Hồ với Thái Bình – Thái Bình thực hiện Di chúc của Bác”.

 Đây là một dịp để mỗi người chúng ta được đọc lại, nghiên cứu và hiểu sâu hơn nữa những nội dung cơ bản, ý nghĩa nhân văn và giá trị to lớn từ bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh để từ đó tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng, đạo đức của người cán bộ, đảng viên, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Nghiêm túc quán triệt, học tập và làm theo Di chúc của Người trong giai đoạn hiện nay là việc làm thiết thực. Hơn thế, chúng ta cần phát triển, vận dụng sáng tạo những lời căn dặn của Người trong hoàn cảnh lịch sử mới phù hợp thực tiễn của đất nước. Tự hào về những thành tựu vẻ vang của cách mạng Việt Nam trong nửa thế kỷ thực hiện Di chúc của Bác Hồ, mỗi chúng ta cần thấy trách nhiệm của mình trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh :

       Điều đầu tiên, quan trọng nhất là phải giữ gìn sự đoàn kết trong Đảng, mà trước hết là sự đoàn kết trong chi bộ, trong Đảng bộ ở cơ quan cũng như nơi cư trú. Bởi vì trong bản Di chúc của mình, điều Bác quan tâm nhất đó là công tác xây dựng Đảng. Bác căn dặn Đảng ta phải “Giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”.  Muốn Đảng ta thực sự vững mạnh, trong Đảng phải có nhiều đảng viên gương mẫu, phải thực sự: cần – kiệm – liêm – chính – chí công – vô tư, dám hy sinh quyền lợi cá nhân vì lợi ích của Đảng của toàn dân tộc, thì tình đoàn kết sẽ được xây dựng và củng cố vững chăc. Củng cố Đảng theo Di chúc của Bác không chỉ là những khẩu hiệu, các cuộc học tập hình thức mà mỗi đảng viên chúng ta phải thực sự thấm nhuần những giá trị cốt lõi của bản di chúc, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nói đi đôi với làm, biến những lời di huấn của Bác thành hiện thực.

 

      

  Học sinh trường TH-THCS Đông Cơ trong giờ Tin học

 Điều thứ hai là phải không ngừng học tập, nâng cao bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ để có thể cống hiến tốt nhất cho sự nghiệp cách mạng của Đảng của dân tộc, đóng góp cho sự phát triển của quê hương Thái Bình. Là người công tác trong ngành giáo dục, thấm nhuần tư tưởng cuả Bác qua bản Di chúc tôi nhận thấy Bác rất quan tâm đến  nhiệm vụ bồi dưỡng đội ngũ kế cận. Người viết: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Hiện nay yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhân lực chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh nhà và cho cả nước được đặt ra cấp thiết, vì vậy mỗi thầy cô giáo, mỗi cán bộ quản lý giáo dục phải không ngừng học tập, nâng cao bản lĩnh chính trị và đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện ý thức tổ chức kỉ luật, tư tưởng, đạo đức, lối sống theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh để từ đó rèn luyện được bản lĩnh cách mạng cho học sinh, giúp các em có những kiến thức cần thiết, có lối sống trong sáng hơn, cao thượng hơn, biết cống hiến cho quê hương, cho đất nước, xứng đáng là thế hệ vàng của một địa phương giàu truyền thống cách mạng, của một đất nước văn hiến, anh hùng.

Ngày nay toàn nhân loại đã và đang bước vào cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0, người thầy giáo thường xuyên tiếp cận với các phương tiện kỹ thuật, công nghệ hiện đại, nắm bắt được những thông tin mới, đa dạng, nhiều chiều và hết sức phức tạp. Nếu không trang bị nền tảng tư tưởng của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nếu thiếu hiểu biết sâu sắc, đầy đủ về lịch sử đất nước và truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam, thì rất khó để lựa chọn những thông tin có ích cho dân, cho nước và khó tránh khỏi những ảnh hưởng tiêu cực do mặt trái của toàn cầu hóa gây ra, làm suy yếu chất lượng nguồn lực trí tuệ của dân tộc. Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là học tập và kế thừa những tinh hoa văn hóa dân tộc và nhân loại, là rèn luyện đạo đức cách mạng và chỉ khi thực hiện được điều này người thầy mới vững vàng vượt qua trước mọi khó khăn, cám dỗ để làm làm tròn bổn phận của mình.

                Nói tóm lại, để góp phần xây dựng quê hương Thái Bình ngày càng văn minh giàu đẹp như lời Bác Hồ căn dặn: “Làm cho Thái Bình trở thành một tỉnh gương mẫu về mọi mặt”,  mỗi chúng ta cần ghi nhớ và thực hiện việc giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; không ngừng học tập và nâng cao bản lĩnh chính trị cũng như trình độ chuyên môn nghiệp vụ; học tập, làm theo và tuyên truyền về tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để mọi người thêm hiểu về tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác, đồng lòng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

                                                                               

Nguyễn Minh Tiền

Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học - THCS Đông Cơ

Tin khác
    Đến / 10