Đồn Biên phòng Cửa Lân tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm “60 ngày hành động kiểu mẫu”.

  14/05/2020 |   372 lượt xem

Sáng ngày 14/5, Đảng uỷ, Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa Lân đã tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng các cấp trong Bộ đội Biên phòng, hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ đội Biên phòng lần thứ XV tới toàn thể cán bộ chiến sỹ trong đơn vị.

Đại úy Trần Sỹ Sơn – CTV phó Đồn BP Cửa Lân phát động đợt thi đua cao điểm “60 ngày hành động kiểu mẫu”.

Đợt thi đua cao điểm với chủ đề: “60 ngày hành động kiểu mẫu” được triển khai từ ngày 17/6 đến ngày 15/8/2020. Nội dung quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biễn”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ độ cụ Hồ” thời kỳ mới và phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

Các cán bộ, chiến sĩ dự lễ phát động

Tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nhận thức rõ tình hình nhiệm vụ, xây dựng ý chí quyết tâm khắc phục khó khăn, nhất là đối với đơn vị cơ sở. Chủ động phòng chống dịch covid-19.

Đại úy Bùi Duy Thanh – Đội trưởng Đội Trinh Sát Đồn BP Cửa Lân thay mặt cán bộ chiến sỹ Đồn hứa hẹn quyết tâm thực hiện đợt thi đua cao điểm.

Phấn đấu 100% cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhận và hoàn thành xuát sắc nhiệm vụ được giao. Tập trung đề cao cảnh giác, chủ động, nhạy bén, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hoà bình”, “phi chính trị hoá quân đội”, các hoạt động chống phá của thế lực thù địch, phản động, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ký giao ước thi đua

Tại lễ phát động, các đội, trạm đã thực hiện ký giao ước thi đua thực hiện đợt thi đua cao điểm “60 ngày hành động kiểu mẫu”.

Thu Hường

Tin khác
    Đến / 31