Ban đại diện Hội người cao tuổi Huyện triển khi nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

  28/07/2020 |   249 lượt xem

6 tháng đầu năm 2020, hội Người cao tuổi các xã, thị trấn kết nạp gần 900 hội viên, nâng tổng số hội viên người cao tuổi huyện trên 37 nghìn người, sinh hoạt ở 174 chi hội cơ sở.

Ông Chủ tịch Hội Người cao tuổi huyện triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Công tác chăm sóc người cao tuổi được duy trì hoạt động có hiệu quả.  Hội đã duy trì và phát triển 8 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, 17 câu lạc bộ Chăm sóc sức khỏe, 3 câu lạc bộ Xe đạp, 75 câu lạc bộ Dưỡng sinh thức vũ kinh, 58 câu lạc bộ Tâm năng dưỡng sinh.

Các đại biểu dự hội nghị

Công tác phát huy vai trò người cao tuổi, nâng cao chất lượng phong trào thi đua: “Tuổi cao gương sáng” thu hút đông đảo cán bộ hội viên tích cực tham gia hưởng ứng. Toàn huyện có 389 hội viên làm kinh tế giỏi, có 42 người cao tuổi làm chủ trang trại, chủ doanh nghiệp, giải quyết việc làm cho nhiều người lao động. Tích cực tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng NTM đô thị văn minh.

6 tháng cuối năm 2020 Ban đại diện hội Người cao tuổi Huyện tích cực vận động hội viên tham gia sinh hoạt hội, duy trì hoạt động của các câu lạc bộ

Trên cơ sở những kết quả đạt được, 6 tháng cuối năm 2020 Ban đại diện hội Người cao tuổi Huyện tích cực vận động hội viên tham gia sinh hoạt hội, duy trì hoạt động của các câu lạc bộ. Triển khai chương trình tham gia xây dựng, phát triển quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ở cơ sở. Tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng NTM và Đô thị văn minh.

Triển khai kế hoạch Đại hội hội Người cao tuổi cơ sở nhiệm kỳ 2021 – 2026 và tổng kết nhiệm kỳ V Ban đại diện hội Người cao tuổi. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức  Hồ Chí Minh, xây dựng nếp sống văn hóa người cao tuổi và phong trào thi đua: “Tuổi cao gương sáng”./.

Thu Hường

Tin khác
    Đến / 84