Năng suất lúa ĐS1 của nông dân Đông Long đạt 2,2 tạ/sào

  02/11/2020 |   222 lượt xem

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân xã Đông Long đã thu hoạch 50 ha lúa mùa cấy giống ĐS1 cấy theo hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho Công ty An Đình.

Giống lúa ĐS1 đạt năng suất 2,2 tạ/sào trên đồng đất Đông Long

Thóc sau khi thu hoạch được thu mua tươi

Đây là giống lúa thuần chất lượng cao được cấy và bao tiêu sản phẩm tại nhiều địa phương trong huyện. Thóc được thu mua tươi với giá bán 6.500 đồng/kg, giảm chi phí lao động cho nông dân. Năng suất lúa ĐS1 của nông dân Đông Long đạt 2,2 tạ/sào./

Hải Nhuận (Đài TT xã Đông Long)

Tin khác
    Đến / 34