Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra tiến độ Dự án tuyến đường bộ ven biển

  21/07/2020 |   923 lượt xem

Sáng nay, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình cùng lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh và 1 số Sở, ngành kiểm tra tiến độ thi công dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình là một trong những công trình trọng điểm, có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt là từ khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình.

Dự án được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2344/QĐ-UBND, ngày 18/9/2018 với chiều dài tuyến đường 34,42km, xây dựng theo hình thức BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao), quy mô đường cấp III Đồng bằng, tổng mức đầu tư 3.872 tỷ đồng, trong đó  vốn ngân sách Trung ương 1.100 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp khác 1.593 tỷ đồng. Dự án đã được bố trí 1.240,6 tỷ đồng, trong đó lũy kế hết năm 2019 là 40,06 tỷ đồng, năm 2020 là 1.200 tỷ đồng; đã giải ngân 188 tỷ đồng. 

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển trên địa bàn tỉnh có diện tích đất nông nghiệp phải GPMB là 85,83ha/1.758 hộ, đất ở phải GPMB là 4,07ha/237 hộ. Hiện nay, các địa phương thuộc 2 huyện Tiền Hải và Thái Thụy đã GPMB cho nhà đầu tư được trên 29 km. Trong đó, huyện Tiền Hải GPMB được 18,53/21,03km.

Đến nay, dự án đã hoàn thành việc phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật đoạn từ Km9 (điểm đầu tuyến) đến Km31 (nút giao với đường tỉnh 221A); đang tổ chức triển khai thi công đào đắp nền đường tại nút giao với quốc lộ 39, nút giao với đường tỉnh ĐT456 (đường trục 1) và đang thi công cầu vượt sông Trà Lý với giá trị ước tính khoảng 250 tỷ đồng. Kế hoạch từ nay đến hết năm 2020, nhà đầu tư tập trung thi công hoàn thiện và hợp long cầu vượt sông Trà Lý.

Tại điểm kiểm tra khu vực xã Đông Trà ( điểm xây dựng cầu vượt sông Trà Lý), Đồng chí Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình đề nghị các Sở, ngành, huyện Tiền Hải tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác GPMB diện tích đất nằm trong dự án để bàn giao cho nhà đầu tư và đơn vị thi công. Phối hợp với các sở ngành chức năng của tỉnh để báo cáo UBND tỉnh có giải pháp giải quyết những vướng mắc liên quan đến bãi tập kết nguyên vật liệu theo hướng nhà đầu tư đề xuất dự án. Tiếp tục nghiên cứu áp giá đền bù và phê duyệt giá đối với một số điểm, kể cả liên quan đến các khu công nghiệp theo hướng nếu buộc phải điều chỉnh giá thì phải phù hợp, đúng theo quy định.

Đồng chí yêu cầu Tiền Hải không được khai thác quỹ đất 2 bên đường để đảm bảo chức năng quan trọng nhất của tuyến đường này là đảm bảo giao thông nội cho Khu Kinh tế; phối hợp với Sở Giao thông rà soát lại toàn bộ giao cắt của tuyến đường, nếu giao cắt nào có thể thay thế, không phù hợp thì kiên quyết loại bỏ để đảm bảo cho việc giao thông sau này được thuận lợi ./.

Nguyễn Hường- Lê Chinh

 

Tin khác
    Đến / 30