Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid 19

  12/05/2020 |   524 lượt xem

Sáng ngày 12/5, đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra công tác hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid 19 tại huyện Tiền Hải. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Hoàng Việt Huy - Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo một số ngành liên quan.

Theo báo cáo, đến nay huyện Tiền Hải đã hoàn thành hỗ trợ cho 6946 đối tượng là người có công với cách mạng và thân nhân của họ. UBND huyện đã trình UBND Tỉnh phê duyệt danh sách và cấp kinh phí hỗ trợ cho 10628 đối tượng Bảo trợ xã hội, 7198 đối tượng thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo.

 Đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không lương, qua rà soát có 48 công nhân thuộc Công ty TNHH pha lê Việt Tiệp đủ điều kiện nghỉ lao động 1 tháng và có tham gia bảo hiểm xã hội.

Về hộ kinh doanh: có 11/32 xã hoàn thành rà soát và thẩm định các hộ kinh doanh có doanh thu dưới 100 triệu. Các nhóm đối tượng còn lại đang được huyện Tiền Hải tích cực triển khai, thống kê, lập danh sách thẩm định.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo một số ngành, đơn vị của huyện Tiền Hải cũng báo cáo kết quả thực hiện , một số vướng mắc trong quá trình triển khai tại cơ sở.

Sau khi nghe báo cáo và kiểm tra thực tế tại một số địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao công tác triển khai hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid 19 của huyện Tiền Hải.

Trên quan điểm căn cứ vào điều kiện, tiêu chuẩn và tinh thần an sinh xã hội từ gói hỗ trợ của Chính phủ cũng như kế hoạch 45 của UBND tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Tiền Hải đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mọi người dân và tất cả doanh nghiệp biết đến chính sách hỗ trợ của nhà nước.

 Đối với từng nhóm đối tượng, đồng chí Phó Chủ tịch cũng chỉ đạo: các đối tượng thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và Bảo trợ xã hội phải hoàn thành chi trả trước ngày 15/5. Các đối tượng còn lại, huyện rà soát, thẩm định xong đến đâu thì phải lập danh sách, trình UBND tỉnh xét duyệt, giải quyết.

Với các lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm nhưng phải đảm bảo yêu cầu thuộc hộ phi nông nghiệp đang là đối tượng mà các địa phương, đơn vị gặp khó khăn trong quá trình rà soát, đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phải cẩn trọng trong quá trình thực hiện thẩm định. Nếu hộ gia đình sinh sau năm 1993 mà có xác nhận nơi tạm trú làm các công việc theo quy định tại nhóm 4 của Quyết định 15 thì được xét duyệt. Với các nhóm đối tượng yêu cầu công khai, thì các địa phương phải thực hiện công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đợt hỗ trợ của Chính phủ lần này gồm rất nhiều đối tượng nên đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh một lần nữa nhấn mạnh phải rà soát thật kỹ, không được để sót, không để trùng đối tượng, không để người yếu thế bị bỏ lại phía sau.

Hồng Thắm – Lê Chinh

Tin khác
    Đến / 31