Tiền Hải họp tháo gỡ khó khăn về công tác giải phóng mặt bằng dự án đường 221A tại xã Nam Phú

  04/03/2020 |   936 lượt xem

Chiều ngày 3 tháng 3 năm 2020 tại UBND xã Nam Phú, đồng chí Vũ Huy Hoàng- Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tiền Hải đã chủ trì cuộc họp, nghe ngành chuyên môn và các đơn vị liên quan chủ đầu tư, Liên danh nhà thầu thi công dự án đường 221 A và UBND xã Nam Phú báo cáo khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng đường 221 A tại xã Nam Phú

Đồng chí Vũ Huy Hoàng- Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tiền Hải đã chủ trì cuộc họp, nghe ngành chuyên môn và các đơn vị liên quan chủ đầu tư, Liên danh nhà thầu thi công dự án đường 221 A và UBND xã Nam Phú báo cáo khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng đường 221A tại xã Nam Phú

Dự án đường 221A phần giải phóng mặt bằng thuộc địa phận xã Nam Phú có chiều dài 1,82 km diện tích đất thu hồi gồm đất ở, đất nông nghiệp giao ổn định lâu dài cho các hộ gia đình và đất nuôi trồng thủy sản được nhà nước cho thuê 20 năm.  Công tác giải phóng mặt bằng được thực hiện ở hai giai đoạn vào  năm 2015 và 2019.

Đối với giai đoạn giải phóng mặt bằng năm 2015 đã tổ chức giải phóng mặt bằng đối với diện tích đất nông nghiệp sử dụng lâu dài của hộ gia đình và đất nuôi trồng thủy sản được nhà nước cho thuê 20 năm là 33 hộ , số tiền đã chi trả xong cho các hộ là trên 7,5 tỷ đồng. Tuy nhiên do dự án thời điểm năm 2015 không được thực hiện, nên các hộ đã nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng nhưng chưa thu dỡ các công trình xây dựng,vẫn tiếp tục nuôi trồng trên phần diện tích đất đã được giải phóng mặt bằng, trong đó có công ty Hoàng Gia.

Người dân ý kiến về thu hồi đất

Đến năm 2019 dự án được triển khai thực hiện trở lại, Trung tâm Phát triển quỹ đất đã phối hợp với UBND xã Nam Phú thông báo chủ trương thu hồi đất đến từng hộ gia đình, đề nghị bàn giao mặt bằng cho dự án thi công. UBND xã Nam Phú cũng đã thông báo nội dung thu hồi đất trên đài truyền thanh xã và niêm yết công khai thông báo thu hồi đất tại trụ sở Ủy ban nhân dân và hội trường thôn nơi có đất thu hồi.

Đến nay, đa số các hộ ủng hộ dự án nhất trí bàn giao mặt bằng cho dự án thi công Tuy nhiên còn một số hộ chưa bàn giao mặt bằng với lý do đang nuôi thả tôm ,cá chưa đến kỳ thu hoạch, trong đó có trường hợp của công ty Hoàng Gia. Do vị trí đất đã thu hồi của công ty Hoàng Gia nằm ngay lối vào nên phương tiện không đi vào thi công phần đất đã giải phóng mặt bằng ở phía trong được.

Đại diện đơn vị Liên danh nhà thầu 221A

Để khắc phục tình trạng, các cơ quan chuyên môn đã có buổi làm việc và lập biên bản với   công ty Hoang Gia thống nhất đến ngày 1/3/2020, công ty phải bàn giao đất cho đơn vị thi công. Tuy nhiên, đến ngày 3/3/2020, công ty vẫn chưa bàn giao và trong cuộc họp ngày hôm nay Đại diện pháp lý của công ty cũng không có mặt.

Bên cạnh đó, một số hộ dân ý kiến về đơn giá bồi thường đất và đơn giá bồi thường về cây trồng còn thấp so với thực tế.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện cũng nhấn mạnh đây là dự án trọng điểm của Tỉnh, phục vụ an ninh quốc phòng, cứu hộ cứu nạn , vì vậy phải thực hiện quyết liệt, đúng chủ trương, không vì cá nhân, tổ chức nào làm ảnh hưởng đến dự án

Sau khi nghe báo cáo và các ngành chuyên môn tham mưu, nghiên cứu tình hình thực tế và các văn bản pháp lý, đồng chí Vũ Huy Hoàng - Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân Huyện đã chỉ đạo: tiến hành lập biên bản cuộc họp, ghi rõ phía công ty Hoàng Gia không cử người đại diện pháp lý đến dự; thống nhất đến ngày 15 tháng 3 năm 2020, công ty Hoàng Gia phải bàn giao mặt bằng cho đơn vị Liên danh nhà thầu thi công ; đơn vị thi công cam kết thi công nhanh chóng, không ảnh hưởng đén diện tích ngoài đền bù; phòng TNMT rà soát lại hồ sơ của công ty Hoàng Gia về việc sử dụng đúng Quyết định giao đất, nghĩa vụ tài chính. Đối với các hộ dân có  ý kiến khác, Trung tâm phát triển quỹ đất thu thập thông tin, tuyên truyền đến người dân về chính sách đền bù. Đồng thời xem xét, tham khảo lại giá thị trường để báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện cũng nhấn mạnh đây là dự án trọng điểm của Tỉnh, phục vụ an ninh quốc phòng, cứu hộ cứu nạn , vì vậy phải thực hiện quyết liệt, đúng chủ trương, không vì cá nhân, tổ chức nào làm ảnh hưởng đến dự án ./.

Nguyễn Hường

Tin khác
    Đến / 31