MTTQVN huyện hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử Đại biểu quốc hội khoá XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

  24/02/2021 |   299 lượt xem

Chiều ngày 24/2, Ban thường trực UBMTTQ huyện tổ chức hội nghị giao ban, hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử Đại biểu quốc hội khoá XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tới các đồng chí chủ tịch UBMTTQ 32 xã, thị trấn.

Toàn cảnh hội nghị giao ban

Theo đó, quy trình hiệp thương được thực hiện theo năm bước, bao gồm ba lần tổ chức hội nghị hiệp thương và hai lần tổ chức hội nghị cử tri nơi công tác và nơi cư trú. Bước một: hội nghị hiệp thương lần thứ nhất được tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 03 đến ngày 17/2/2021. Nội dung thỏa thuận về cơ cấu thành phần số lượng phân bổ người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân trong các cơ quan tổ chức đơn vị, thôn tổ dân phố (đối với cấp xã). Bước hai: các cơ quan, đơn vị, tổ chức, thôn tổ dân phố đối với cấp xã được phân bổ người giới thiệu ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân tiến hành giới thiệu người của cơ quan, đơn vị, tổ chức mình ứng cử. Thời gian từ 24/2 - 11/3/2021.

Đồng chí Đỗ Trực Tiếp - Chủ tịch MTTQVN huyện chủ trì giao ban

Bước ba: tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân. Hội nghị hiệp thương lần thứ hai ở mỗi cấp được tổ chức trong thời gian từ ngày 15/3 -  19/3/2021 do Ban thường trực Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam cùng cấp triệu tập, chủ trì. Hội nghị hiệp thương lần thứ hai căn cứ vào tiêu chuẩn của đại biểu hội đồng nhân dân, cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân, gửi lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử, người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử và lấy ý kiến cử tri nơi công tác (nếu có) của người tự ứng cử, người được thôn, tổ dân phố giới thiệu ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã.

Các đại biểu dự giao ban

Bước bốn: tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân. Việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và cử tri nơi công tác (nếu có) đối với người tự ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân, người được thôn, tổ dân phố giới thiệu ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 21/3 – 13/4/2021 theo quy định tại các điều 45, 46, 54, 55 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân, và tại chương I của nghị quyết số 1186 năm 2021 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Bước năm: tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba: hội nghị hiệp thương lần thứ ba ở mỗi cấp do Ban thường trực Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam cùng cấp triệu tập, chủ trì trong khoảng thời gian từ ngày 14/4 – 18/4/2021 (chậm nhất là 35 ngày trước ngày bầu cử).

Thu Hường - Lê Chinh

Tin khác
    Đến / 51