Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri

  24/11/2020 |   173 lượt xem

Chuẩn bị cho kỳ họp thứ XI, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVI, Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX, chiều ngày 24/11/2020, các vị đại biểu HĐND tỉnh, huyện đã tiến hành tiếp xúc cử tri tại 3 điểm: Vân Trường, Đông Phong và Nam Hưng.

Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri cụm xã Đông Phong, Đông Minh, Đông Trung, Đông Cơ, Đông Lâm

Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu đã báo cáo nội dung dự kiến chương trình kỳ họp thứ XI HĐND tỉnh, HĐND huyện sắp tới, tóm tắt kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, của huyện năm 2020. Theo đó, dự kiến kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh, huyện sẽ xem xét, thông qua báo cáo của UBND tỉnh,UBND huyện về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2021; tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2019; tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 và phân bổ dự toán ngân sách năm 2021; xem xét, thảo luận các tờ trình của UBND tỉnh, UBND huyện về các nội dung quan trọng trên địa bàn. 

Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri cụm xã Vân Trường, Phương Công, Bắc Hải, An Ninh, Tây Phong, Tây Tiến

Báo cáo nêu rõ, năm 2020 trong điều kiện xã hội nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nền kinh tế của tỉnh, của huyện vẫn có mức tăng trưởng. Đây là sự nỗ lực của các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh. Phấn khởi với những kết quả mà tỉnh nhà, huyện nhà đạt được năm 2020, các cử tri đều bày tỏ sự đồng thuận, nhất trí với nội dung dự kiến chương trình các kỳ họp, đồng thời gửi gắm nhiều tâm tư nguyện vọng liên quan đến nhiều vấn đề dân sinh. Như tình trạng một sô trường học bị thiếu phòng học, phòng học xuống cấp cần đầu tư nâng cấp, xây mới. Tình trạng chậm trễ trong đền bù giải phóng mặt bằng tuyến đường bộ ven biển gây khó khăn cho sản xuất của người dân và sự biến động về giá đất. Tình trạng cướp giật mang tính chất manh động, côn đồ vẫn còn tồn tại gây tâm lý hoang mang cho người dân. Tình trạng nhiều dự án đắp chiếu gây lãng phí. Các chế độ cho cán bộ cơ sở còn thấp. Vấn đề thu phí vệ sinh môi trường bị gián đoạn theo chủ trương chung của tỉnh gây khó khăn cho địa phương.

Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri cụm xã Nam Hưng, Nam Thịnh, Nam Phú, Nam Thanh, Nam Thắng, Nam Cường

Tại hội nghị, các đại biểu HĐND tỉnh, huyện đã giải trình một số ý kiến thuộc thẩm quyền, tiếp thu tất cả các kiến nghị trình tại kỳ họp HĐND sắp tới. 

Nhóm PV

Tin khác
    Đến / 46