Lời kêu gọi Toàn dân tham gia ủng hộ nhân dân các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên khắc phục hậu quả thiên tai của MTTQVN huyện Tiền Hải

  23/10/2020 |   220 lượt xem

Lời kêu gọi Toàn dân tham gia ủng hộ nhân dân các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên khắc phục hậu quả thiên tai của MTTQVN huyện Tiền Hải

Tin khác
    Đến / 42