Hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện

  09/09/2020 |   211 lượt xem

Sáng ngày 9/9, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tổ chức hội nghị thảo luận một số nội dung. Đồng chí Lại Văn Hoàn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì các hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung nghe, thảo luận dự thảo Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình kiểm tra, giám sát của Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025; Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025; Dự thảo Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy với các ban xây dựng Đảng của huyện ủy, Đảng ủy công an huyện, Ban Chi ủy Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện, Thanh tra huyện trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của đảng.

Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đã bám sát các Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, Quy chế làm việc của Huyện ủy và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội. Từ đó xác định nhiệm vụ cho từng quý, từng năm đến năm 2025.

Ngoài các nội dung về phát triển kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, Huyện ủy Tiền Hải tập trung cho các dự án quan trọng  trên địa bàn như dự án đường ĐH.30, dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư Bắc Đồng Đầm, đề án công nhận Thị trấn Tiền Hải đạt đô thị loại IV, Thị tứ Nam Trung đạt đô thị loại V, xây dựng thị trấn Đồng Châu, Nam Phú theo định hướng quy hoạch Khu kinh tế. Song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương là xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến thuộc từng lĩnh vực, tránh chồng chéo, phù hợp với thực tiễn riêng của Tiền Hải và định hướng phát triển chung của tỉnh Thái Bình.

Đồng chí Lại Văn Hoàn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận

Khẳng định tại hội nghị, đồng chí Lại Văn Hoàn - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy nhấn mạnh, Chương trình làm việc toàn khóa được xây dựng tại thời điểm hiện nay trên cơ sở thực tiễn và các kế hoạch đã, đang được thực hiện. Tuy nhiên, từ nay đến năm 2025  còn có nhiều nội dung phát sinh, BTV, BCH Đảng bộ huyện sẽ bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn địa phương cũng như các định hướng, chiến lược của Đảng và Nhà nước trong tình hình mới./.

Đỗ Hà- Trí Tuệ

Tin khác
Tháng Tám mùa thu

 18/08/2020

    Đến / 39