Tiền Hải gặp mặt cán bộ nhân kỷ niệm 90 năm truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020)

  30/07/2020 |   208 lượt xem

Sáng ngày 30/7, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tiền Hải đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo 01/8/1930-01/8/2020.

Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa chúc mừng

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử ngành Tuyên giáo gắn liền với quá trình ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; những đóng góp tích cực trong chặng đường 90 năm vẻ vang của Đảng.

Các đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử ngành Tuyên giáo gắn liền với quá trình ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; những đóng góp tích cực trong chặng đường 90 năm vẻ vang của Đảng.

 Cụ thể như giai đoạn 1930 - 1945: Công tác tuyên giáo đã góp phần xây dựng và phát triển phong trào cách mạng, khơi dậy và phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh cách mạng, thực hiện thắng lợi cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945, giành chính quyền về tay nhân dân. Giai đoạn 1945 - 1954: Công tác tuyên giáo tham gia huy động sức người, sức của cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Giai đoạn 1954 - 1975: Công tác tuyên giáo đồng hành cùng nhân dân cả nước tiến hành kháng chiến chống Mỹ cứu nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Giai đoạn 1975 - 2020: Công tác tuyên giáo tham gia nhiệm vụ khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tích cực đóng góp thực hiện đường lối đổi mới và hội nhập quốc tế.

Cùng với ngành Tuyên giáo trong cả nước, 90 năm qua, ngành Tuyên giáo huyện Tiền Hải đã góp phần quan trọng vào những thắng lợi trong mỗi chặng đường cách mạng của quê hương, đất nước. Những năm gần đây, tình hình kinh tế, chính trị trên thế giới diễn biến phức tạp và khó lường; sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đứng trước những thuận lợi và nhiều khó khăn mới.

Ngành Tuyên giáo huyện Tiền Hải đã tích cực tham mưu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện uỷ làm tốt công tác chính trị tư tưởng, tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Chủ động nắm và định hướng tình hình tư tưởng và dư luận xã hội, tham mưu cấp uỷ giải quyết những khó khăn vướng mắc trong vấn đề tư tưởng; phản bác đấu tranh với những thông tin xấu độc, quan điểm sai trái. Tập trung tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Về dự và phát biểu tại buổi gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo, đồng chí Hoàng Văn Túy – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã khẳng định vai trò quan trọng của hệ thống những người làm công tác tuyên giáo trên địa bàn với sự phát triển chung của huyện.

Đồng chí Hoàng Văn Túy – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã khẳng định vai trò quan trọng của hệ thống những người làm công tác tuyên giáo trên địa bàn với sự phát triển chung của huyện.

Đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ quan trọng mà ngành Tuyên giáo huyện cần tập trung thực hiện như đẩy mạnh công tác tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng các cấp; Đổi mới công tác giáo dục lý luận chính trị; Tiếp tục tham mưu thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị với chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Đỗ Hà - Trí Tuệ

Tin khác
    Đến / 38