Huyện ủy Tiền Hải tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện

  03/07/2020 |   491 lượt xem

Chiều ngày 2/7/2020, Huyện ủy Tiền Hải tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện huyện. Đồng chí Lại Văn Hoàn - TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Ban chấp hành Đảng bộ huyện nghe và cho ý kiến vào các nội dung: Báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm; Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020...    

6 tháng đầu năm, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện nhà phát huy những kết quả đạt được trong năm 2019, khắc phục khó khăn, thách thức, bám sát chủ đề hành động năm 2020, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Huy động toàn hệ thống chính trị, các nguồn lực triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covi -19. Tập trung cao thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch bệnh Covid -19 hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội. 

    Kết quả đạt được  kinh tế - xã hội ổn định và có tăng trưởng. Tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 8500 tỷ đồng, tăng 0,38% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 43,1% kế hoạch năm 2020. Trong đó, ngành nông, lâm, thủy sản tăng 2,62%, công nghiệp -  xây dựng tăng 3,83%, thương mại dịch vụ tăng 0,91%. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 được tập trung chỉ đạo, đồng thời triển khai thực hiện đầy đủ chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh.

 Chương trình nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Đến nay, 100% xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Hai xã Đông Lâm, Tây Giang đã được Hội đồng thẩm định cấp tỉnh thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. 

Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, quan tâm chỉ đạo lĩnh vực giáo dục, y tế, hoạt động thăm hỏi, chăm sóc người có công. Quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được tăng cường. 

Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đảng các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; các chi bộ, đảng bộ cơ sở; tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, hoàn thành trước kế hoạch đề ra.

 Công tác xây dựng Đảng đạt được nhiều kết quả quan trọng, phương thức lãnh đạo của cấp ủy tiếp tục được đổi mới, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, theo hướng sâu sát cơ sở, tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân có nhiều đổi mới, góp phần vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện. 

Các đại biểu tham gia ý kiến

   Trên cơ sở nội dung dự thảo báo cáo và ý kiến gợi ý thảo luận của đồng chí Bí thư Huyện ủy  Lại Văn Hoàn, các đại biểu cơ bản nhất trí với những nội dung được thông qua. Một số đại biểu nêu ý kiến về khó khăn trong sản xuất nông nghiệp, về công tác thu thuế trên địa bàn, vấn đề xây dựng nông thôn mới nâng cao. Ở một số nơi vẫn để xảy ra tình trạng khai thác cát trái phép; công tác giải phóng mặt bằng còn chậm, vẫn còn tình trạng xe chở đất, cát quá tải làm hỏng đường giao thông nông thôn, vẫn đề xử lý rác thải còn nhiều bất cập...

Đồng chí Lại Văn Hoàn – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đánh giá cao các ý kiến thảo luận tại hội nghị.

Đồng chí Lại Văn Hoàn – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đánh giá cao các ý kiến thảo luận tại hội nghị.  Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu: Toàn Đảng bộ quyết tâm xây dựng sự đoàn kết, thống nhất, tạo sự chuyển biến rõ nét trong chỉ đạo, điều hành, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, cần có những giải pháp cụ thể, thiết thực tránh hụt thu ngân sách; phân bổ nguồn vốn phù hợp, đảm bảo sử dụng vốn hiệu quả. Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm; Chỉ đạo các ngành có liên quan xử lý nghiêm tình trạng xe chở vật liệu quá khổ, quá tải. Kiểm tra, phát hiện tình trạng khai thác cát trái phép để có biện pháp xử lý kịp thời...

Trần Hiền - Lê Chinh

Tin khác
    Đến / 38