Sơ kết công tác tín ngưỡng, tôn giáo, nhân quyền và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm.

  24/06/2020 |   213 lượt xem

Sáng ngày 24/6, Ban chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo và công tác nhân quyền, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở huyện tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Hoàng Văn Túy – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND Huyện - Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

6 tháng đầu năm, Ban Dân vận Huyện ủy là cơ quan Thường trực của Ban chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo và nhân quyền huyện đã chủ động tham mưu, làm tốt công tác vận động, tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Chỉ đạo cấp ủy chính quyền cơ sở thực hiện đảm bảo các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng và nhân quyền trên địa bàn. Kịp thời giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động tôn giáo tại cơ sở, quan tâm, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tôn giáo hoạt động theo quy định của pháp luật.

Đồng chí Tô Quý Bôn- TVHU-  Trưởng ban Dân vận Huyện ủy- Chủ tịch UBMTTQVN huyện bổ sung thêm nhiều nội dung trong báo cáo

 Các tổ chức tôn giáo hoạt động cơ bản ổn định, thực hiện tốt phương châm “tốt đời, đẹp đạo”, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, chung tay phòng chống dịch bệnh covid-19, thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, chương trình xây dựng nông thôn mới và tổ chức các hoạt động từ thiện, nhân đạo.

Về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở dân chủ, Ban chỉ đạo từ huyện đến cơ sở được củng cố kịp thời. Công tác quản lý, điều hành của chính quyền theo hướng cụ thể, gần dân, sát dân, công khai, minh bạch, tôn trọng và tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân.

Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh. Công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân được tăng cường, đảm bảo đúng luật định. Tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được nâng lên, quan tâm giải quyết những vấn đề liên quan đến tổ chức và người dân, tạo sự gắn bó giữa cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân, được nhân dân ủng hộ. Qua đó, góp phần tạo động lực thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng ở địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận vào các nội dung: Các vi phạm trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; giải quyết các vụ việc tồn đọng và quản lý đất đai liên quan đến tôn giáo; tình hình an ninh trật tự ở cơ sở.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Túy - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND Huyện - Trưởng Ban chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo và công tác nhân quyền, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Huyện ghi nhận những kết quả đạt được trong thực hiện công tác tín ngưỡng, tôn giáo, nhân quyền và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục. 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020, đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện ủy yêu cầu hai Ban chỉ đạo từ huyện đến cơ sở tập trung giải quyết các vụ việc còn tồn đọng tại cơ sở hiện nay. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo. Quan tâm xây dựng đội ngũ cốt cán về quản lý các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.

Ban chỉ đạo từ huyện đến cơ sở, các ngành, đơn vị, địa phương tăng cường phối hợp để giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động tôn giáo. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ sở./.

                                                                          Thu Hường

Tin khác
    Đến / 37