Đồng chí Trần Quốc Vượng- Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng dự khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tiền Hải lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

  03/06/2020 |   3262 lượt xem

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, sáng ngày 3 tháng 6 năm 2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tiền Hải lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá toàn diện tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Trần Quốc Vượng- Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã về dự Đại hội

Về dự  Đại hội ở Trung Ương có: đồng chí Trần Quốc Vượng- Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng ; đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên Giáo Trung ương, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình.

Đại biểu tỉnh có: Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Tiến Thành  -  Phó Bí thư Tỉnh ủy;

Ngoài ra còn có các  đồng chí đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Lãnh đạo đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Lãnh đạo hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. Thường trực Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Huyện ủy Kim Sơn (Ninh Bình) - Huyện kết nghĩa với huyện Tiền Hải.

 Đại biểu huyện có: đồng chí Lại Văn Hoàn - TUV, Bí thư Huyện ủy, đồng chí Hoàng Văn Túy - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Phạm Hồng Tùng - Chủ tịch UBND huyện;  Các đồng chí BTV Huyện ủy; lãnh đạo HĐND - UBND huyện; Mẹ Việt Nam anh hùng Đoàn Thị Xuyến xã Tây Phong;

  Các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND huyện qua các thời kỳ; Các đồng chí nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ; nguyên Phó chủ tịch HĐND, UBND huyện; Các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 đã nghỉ công tác;

 Các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND xã, thị trấn nghỉ hưu, chuyển công tác trong dịp Đại hội Đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025; Đại diện các chức sắc tôn giáo trên địa bàn huyện.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ

 Cùng với sự tham gia của 300 đại biểu, đại diện cho hơn 10.4 00 đảng viên thuộc 54 tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ đã về dự. Đây là đơn vị duy nhất được tỉnh chọn thí điểm bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy tại đại hội.

Đoàn Chủ tịch Đại hội

Sau lễ chào cờ, đồng chí Hoàng Văn Túy - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

Đồng chí Hoàng Văn Túy - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

Diễn văn đã nêu bật : "Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển”, Đại hội có nhiệm vụ rất quan trọng: Tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội khóa XXVII, nhiệm kỳ 2015-2020; Rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2020-2025. Tổng hợp ý kiến tham gia của cán bộ, đảng viên, và các tầng lớp nhân dân vào dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Văn kiện Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Bầu ban chấp hành Đảng bộ huyện, Bầu trực tiếp chức danh Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025; Bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Vì vậy, các đại biểu  cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tập trung trí tuệ, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến có chất lượng, hiệu quả góp phần vào sự thành công của Đại hội.  

Đồng chí Lại Văn Hoàn -  TUV, Bí thư Huyện ủy đã trình bày báo cáo chính trị Đại hội.

 Tại đại hội, đồng chí Lại Văn Hoàn -  TUV, Bí thư Huyện ủy đã trình bày báo cáo chính trị Đại hội. Báo cáo đã nêu rõ:  Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ và nhân dân Tiền Hải đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được nhiều thành tựu quan trọng về kinh tế - xã hội. Thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII đề ra.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm giai đoạn 2015 - 2020 đạt 12,77%/năm (tăng cao hơn 2,8% so với nhiệm kỳ 2010 - 2015, vượt 0,77% mục tiêu Nghị quyết Đại hội); giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng bình quân 3,93%/năm; công nghiệp, xây dựng tăng bình quân 19,74%; thương mại, dịch vụ tăng bình quân 7,89%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, giảm tỷ trọng nông, lâm nghiệp, thủy sản, chiếm 34,30% (giảm 6,83% so với năm 2015); tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng, chiếm 50,52% (tăng 8,88% so với năm 2015); dịch vụ chiếm 15,18%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 50,4 triệu đồng (vượt 1 so với mục tiêu Đại hội).

Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đến năm 2020 ước đạt 5.735,4 tỷ đồng, tăng 667,4 tỷ đồng so với mục tiêu Đại hội. Thu ngân sách trên địa bàn năm 2020 ước đạt 1.892 tỷ đồng, gấp 1,3 lần so với năm 2015, tăng 1,1 lần so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội.

 Huyện đạt chuẩn nông thôn mới sớm hơn 1 năm so với kế hoạch. Có 2 xã là Tây Giang, Đông Lâm đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

 Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển ngày càng đồng bộ, hoàn thiện theo hướng hiện đại. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Tổ chức bộ máy của hệ thống tinh gọn, giảm đầu mối, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ.

Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện có nhiều đổi mới, quy định cụ thể về quyền hạn, trách nhiệm của tập thể, cá nhân. Sinh hoạt Đảng bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, các vấn đề quan trọng đều được thảo luận, tập thể quyết định, cá nhân phụ trách.

Công tác chỉ đạo, điều hành hướng mạnh về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, vấn đề phát sinh. Khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường, củng cố vững chắc, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, tạo tiền đề thuận lợi cho sự phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

 Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ và nhân dân Tiền Hải tiếp tục năng động, sáng tạo tìm ra sức bật mới với những bước đi, cách làm mới khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi thách thức để phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, trong tương lai gần, Khu kinh tế Thái Bình và tuyến đường bộ ven biển kết nối Thái Bình với Nam Định, Hải Phòng đi vào hoạt động. Trong đó, huyện Tiền Hải có 16 xã, diện tích tự nhiên 15.000ha.

 Mục tiêu phát triển chủ yếu của Khu kinh tế Thái Bình là khai thác tối đa lợi thế về điều kiện tự nhiên, vị trí trong việc kết nối kinh tế, thương mại, dịch vụ với các địa bàn lân cận, góp phần thu hẹp khoảng cách khu vực này với các vùng khác trong cả nước và vùng đồng bằng sông Hồng; kết hợp chặt chẽ giữa thu hút đầu tư, phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo tồn và phát huy giá trị của hệ sinh thái biển, di tích lịch sử, văn hóa trong khu vực.

 Đại hội đã đề ra 16 chỉ tiêu chủ yếu, các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, trong đó có 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đồng chí Trần Quốc Vượng- Ủy viên Bộ chính trị - Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng  đã tặng quà chúc mừng Đại hội

 Về dự Đại hội đồng chí Trần Quốc Vượng- Ủy viên Bộ chính trị - Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng,  đã tặng hoa, quà chúc mừng Đại hội. Đồng thời, phát biểu động viên huyện Tiền Hải phát huy truyền thống quê hương cách mạng 14.10, vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng huyện ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã chúc mừng và biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng bộ và nhân dân huyện Tiền Hải đã đạt được trong 5 năm qua.

 Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã chúc mừng và biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng bộ và nhân dân huyện Tiền Hải đã đạt được trong 5 năm qua.

Trong nhiệm kỳ mới, đồng chí Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho rằng bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số hạn chế, yếu kém huyện cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Đồng chí đề nghị ngay sau Đại hội, huyện cần bắt tay ngay vào việc cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong báo cáo chính trị thành các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện một cách đồng bộ, quyết liệt, có tính khả thi cao, lựa chọn các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm có tính đột phá để kiên trì, quyết tâm thực hiện. Đặc biệt chú trọng triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong phát triển khu kinh tế Thái Bình; Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tại Khu kinh tế Thái Bình, trong đó tập trung giữ vững an ninh chính trị, giải phóng mặt bằng dự án tuyến đường bộ ven biển, đường 221A , các dự án trong khu kinh tế. Phát triển bền vững công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Phát triển, thu hút đầu tư vào khu du lịch sinh thái Cồn Vành....

Thông tin tiếp tục được cập nhật...

Thu Hường- Trần Hiền- Trí Tuệ

Tin khác
    Đến / 37