Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy dự Đại hội Đảng bộ xã Nam Hồng nhiệm kỳ 2020-2025.

  08/05/2020 |   1157 lượt xem

Sáng ngày 8/5, Đảng bộ xã Nam Hồng đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Đồng chí Vũ Đức Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Đồng chí Nguyễn Văn Điều, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đồng chí Vũ Đức Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đại hội

Đồng chí Lại Văn Hoàn- Bí thư Huyện ủy Tiền Hải tặng hoa chúc mừng

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế xã Nam Hồng bình quân 5 năm đạt 11,86%. Trong đó Nông nghiệp, thủy sản đạt 5,45%; Công nghiệp, TTCN và Xây dựng đạt 17,26%; Dịch vụ thương mại đạt 5,27%. Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục và công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện; công tác quốc phòng - an ninh được bảo đảm… Mặt trận, các đoàn thể đổi mới phương thức hoạt động, hướng các hoạt động, phong trào thi đua yêu nước về khu dân cư, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường thực hiện.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ xã Nam Hồng tiếp tục lãnh đạo phát triển kinh tế, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh,  nâng cao đời sống của người dân, đưa xã phát triển bền vững, toàn diện, thực hiện phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, và hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao vào năm 2025.

Để đạt mục tiêu đề ra trong xây dựng nông thôn mới, Đại hội đã đề ra các giải pháp như củng cố hoàn thành các tiểu mục tiêu chí nông thôn mới, tập trung thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Chuyển dịch mạnh cơ cấu lao động nông nghiệp sang lao động công nghiệp và dịch vụ. Huy động các nguồn lực để duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp và đầu tư các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn. Phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân

Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã khoá XXXI, nhiệm kỳ 2020- 2025; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 5 đại biểu.

Trần Hiền- Trí Tuệ

Tin khác
    Đến / 35