Giá trị sản xuất Công nghiệp- Tiểu thủ công nghiệp- Xây dựng cơ bản của Nam Hà có mức tăng trưởng khá

  20/05/2020 |   996 lượt xem

Đây là nhận định tại Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ xã Nam Hà tại Đại hội đại biểu lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Hoàng Văn Túy, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện dự và chỉ đạo Đại hội.

Đoàn Chủ tịch Đại hội

Với chủ đề: phát huy truyền thống Anh hùng, đoàn kết, dân chủ, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; khai thác tiềm năng, lợi thế để đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Nam Hà lần thứ XXX đã nghiêm túc đánh giá những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, xác định mục, tiêu phương hướng, giải pháp trong những năm tới.

5 năm qua, tổng giá trị sản xuất bình quân của xã Nam Hà đạt 414,67 tỷ đồng, tăng trưởng kinh tế 12,3%, cao hơn 4,1% so với nhiệm kỳ trước, vượt 2,3% so với mục tiêu đại hội.

Cùng với phát triển kinh tế nông nghiệp, các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp tiếp tục được duy trì và có mức tăng trưởng khá. Đảng ủy xã đã chủ động xây dựng các chương trình hành động, các giải pháp, khuyến khích và tạo điều kiện cho các hộ gia đình tiếp tục duy trì phát triển làng nghề truyền thống.

Đồng chí Hoàng Văn Túy , Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện dự và chỉ đạo Đại hội

Ngoài nghề truyền thống làm nón lá, Nam Hà có hơn 3.000 lao động làm việc thường xuyên trong các nhóm nghề như thợ mộc, xây dựng, cơ khí, sửa chữa máy, điện dân dụng, chế biến lương thực thực phẩm, lao động tại các khu công nghiệp trong và ngoài huyện có thu nhập ổn định. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng bình quân 5 năm ước đạt 237,79 tỷ đồng tăng gấp 2,1 lần so với nhiệm kỳ trước.

Các đại biểu dự Đại hội

 Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Nam Hà đề ra 16 chỉ tiêu phấn đấu, trong đó phấn đấu giá trị công nghiệp tiểu thủ công nghiệp và xây dựng cơ bản chiếm 65% cơ cấu kinh tế, thu nhập bình quân đầu người đạt 65,7 triệu đồng/ người/ năm. Duy trì và tiếp tục phát huy làng nghề truyền thống của địa phương, tạo mọi điều kiện thuận lợi khuyến khích các hộ cá nhân mở rộng sản xuất.

Toàn cảnh Đại hội

Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Nam Hà lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu BCH khóa mới và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Tiền Hải lần thứ XXVIII, dự kiến sẽ được tổ chức vào đầu tháng 6/2020./.

Trần Hiền – Đỗ Hà

Tin khác
    Đến / 6