Xã Nam Hải phấn đấu đến năm 2025, tổng giá trị sản xuất đạt 800 tỷ đồng

  16/05/2020 |   1550 lượt xem

Đây là 1 trong 10 chỉ tiêu được thống nhất tại Đại hội Đại biểu đảng bộ xã Nam Hải huyện Tiền Hải lần thứ 40, nhiệm kỳ 2020-2025 . Đồng chí Phạm Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Thái Bình, đồng chí Hoàng Văn Túy, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự và chỉ đạo đại hội.

Trong 5 năm qua, Đảng bộ và nhân nhân Nam Hải đã tận dụng có hiệu quả các lợi thế về đất đai, nguồn nhân lực để phát triển ngành nghề, mang lại giá trị cao. Tổng giá trị sản xuất bình quân 5 năm đạt trên 423 tỷ đồng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 12,5%/ năm. Kinh tế phát triển, đời sống của người dân địa phương được nâng lên, cơ sở hạ tầng được đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới.

Phát huy những kết quả đã đạt được, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Nam Hải nhiệm kỳ 2020-2025, đã thống nhất 10 chỉ tiêu phấn đấu, trong đó giá trị sản xuất đến năm 2025 đạt 800 tỷ đồng.

Để đạt được các chỉ tiêu đề ra, Đại hội đại biểu xã Nam Hải đã thống nhất 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và xây dựng đảng, chính quyền MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội.

Tập trung thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về tái cơ cấu ngành nông nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao; hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn. Khuyến khích mở rộng diện tích cây vụ đông, tăng hệ số sử dụng đất.

Tập trung phát triển đàn trâu bò thương phẩm theo chuỗi liên kết lên khoảng 450 con, đàn gia cầm 65 nghìn con, đàn lợn 6.500 con. Phát triển và mở rộng các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và du nhập nghề mới, đẩy mạnh thương mại dịch vụ nâng cao đời sống nhân dân./.

Đỗ Hà- Lê Chinh

Tin khác
    Đến / 6