Nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ Thị Trấn đề ra mục tiêu: Thị trấn trở thành đô thị phát triển giàu đẹp, văn minh.

  16/05/2020 |   1082 lượt xem

"Đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, kỷ cương, xây dựng Đảng bộ với hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng Thị Trấn Tiền Hải thành đô thị phát triển giàu đẹp, văn minh. Đó là chủ đề Đại hội Đại biểu Thị Trấn (Tiền Hải) lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2020-2025 vừa diễn ra trong hai ngày 15 và 16/5/2020.

Đồng chí Nguyễn Văn Giang- TUV- Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đồng chí Phạm Hồng Tùng- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Về dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Giang- TUV- Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Đồng chí Phạm Hồng Tùng- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các Sở, ban, ngành của tỉnh, huyện, cùng 199 đảng viên tiêu biểu đại diện cho 970 đảng viên của 27 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Thị Trấn.

Đồng chí Nguyễn Minh Hòa- Bí thư Đảng ủy Thị Trấn trình bày báo cáo chính trị.

  Theo Nghị quyết số 892 -UBTVQH14 ngày 11/2/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Tiền Hải; và quyết định của Huyện ủy Tiền Hải về việc thành lập Đảng bộ Thị trấn Tiền Hải. Trong nhiệm kỳ qua, các địa phương trước khi được sáp nhập là Tây An, Tây Sơn, Thị Trấn đã tập trung triển khai những Nghị quyết sát, đúng, mang đến sự đổi thay toàn diện, đề ra các khâu đột phá.

Đó là khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế về đất đai, kinh tế đa ngành nghề; đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, tạo bước chuyển biến lớn về chất lượng, phát triển các loại hình tổ chức sản xuất, tập trung huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Các đại biểu dự Đại hội.

Tăng trưởng bình quân 5 năm đạt 12,63%/năm, trong đó Thị trấn tăng trưởng 12,03%, Tây Sơn tăng trưởng 12,86%, Tây An tăng trưởng 13,01%. Tổng giá trị sản xuất đạt 1250,3 tỷ đồng.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: Nông nghiệp chiếm tỷ trọng 13,26%, Công nghiệp và xây dựng chiếm 51,56 %; thương mại, dịch vụ chiếm tỷ trọng 35,18%. Thu nhập bình quân đạt 52,17 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,22%. An ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững.

Chất lượng giáo dục, y tế ngày càng được nâng cao. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn tiếp tục được duy trì, phát triển. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư tiếp tục được đẩy mạnh.

    Đại hội lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ Thị Trấn đề ra mục tiêu trở thành đô thị phát triển giàu đẹp, văn minh. Hoàn thành 18 chỉ tiêu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, môi trường, an ninh trật tự và xây dựng Đảng.

Trong đó, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 16% trở lên, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 80 triệu đồng, lao động qua đào tạo đạt 75%, giảm hộ nghèo mỗi năm 0,3 %.

 Để đạt mục tiêu đề ra, Đảng bộ Thị trấn tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, huy động, khai thác và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển nhanh và bền vững....

 Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 20 đồng chí và bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trần Hiền

Tin khác
    Đến / 6