Nhiệm kỳ 2015 - 2020, giá trị sản xuất ngành thuỷ sản xã Đông Minh tăng bình quân 11,09%.

  15/05/2020 |   635 lượt xem

Với lợi thế là xã ven biển, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, 5 năm qua ( 2015-2020) Đông Minh đã khai thác phát huy hiệu quả ngành nuôi trồng thuỷ hải sản. Toàn xã có hơn 400 ha vùng bãi triều nuôi ngao giống và ngao thương phẩm. Vùng chuyển đổi trong đê hơn 100 ha.

Đồng chí Lại Văn Hoàn - TUV - Bí thư Huyện uỷ tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Mặc dù thời tiết khắc nghiệt, dịch bệnh hoành hành, dưới sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp uỷ, chính quyền địa phương, HTX dịch vụ nông nghiệp Hải Châu đã chuyển giao  những tiến bộ khoa học kỹ thuật đến các hộ nuôi trồng, chủ động nắm bắt kỹ thuật áp dụng vào sản xuất. Từng bước chuyển đổi vùng nuôi tôm theo mô hình bán công nghệ cao. Tăng cường công tác môi trường, bảo vệ vùng bãi triều, nuôi ngao thương phẩm, ngao giống, đem lại hiệu quả kinh tế. Giá trị sản xuất ngành nuôi trồng thuỷ sản tăng bình quân 5 năm là 11,09%. Đã hình thành các doanh nghiệp đầu mối thu mua, sơ chế thuỷ sản cung cấp trong nước và xuất khẩu.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Đông Minh tập trung lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế. Khai thác tốt tiềm năng lợi thế, phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Tiếp tục cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Mũi nhọn là phát triển ngành nuôi trồng, khai thác thuỷ, hải sản. Đa dạng hoá các đối tượng khai thác và nuôi trồng thuỷ sản theo hướng có giá trị và hiệu quả kinh tế cao. Đẩy mạnh bảo vệ, phát triển nguồn lợi thuỷ sản, đánh bắt, khai thác thuỷ sản với bảo vệ an ninh, chủ quyền biển đảo. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm tăng 15%.

Đồng chí Lại Văn Hoàn - TUV - Bí thư Huyện uỷ giao nhiệm vụ cho Đại hội.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đông Minh lần thứ XXX , đồng chí Nguyễn Văn Chính – TVHU – Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy đã thông báo Nghị quyết của BTV Huyện ủy về việc điều động cán bộ do BTV Huyện ủy quản lý. Theo đó, điều động đồng chí Hoàng Quốc Việt – HUV – Bí thư Đảng xã Đông Minh, nhiệm kỳ 2015 – 2020 về công tác tại Huyện và không tham gia ứng cử BCH Đảng bộ xã Đông Minh lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Nguyễn Văn Chính – TVHU – Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy đã thông báo Nghị quyết của BTV Huyện ủy về việc điều động cán bộ do BTV Huyện ủy quản lý.

Các đại biểu biểu quyết.

Bỏ phiếu

Với tinh thần đoàn kết, đổi mới, trí tuệ, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đông Minh lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã dân chủ bầu ra BCH khoá mới gồm 12 đồng chí, bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội cấp trên./.


                                                                              Thu Hường

Tin khác
    Đến / 6