Điện lực Tiền Hải đảm bảo cung cấp điện ổn định phục vụ cho công tác đổ ải vụ xuân năm 2021

  21/01/2021 |   205 lượt xem

Để phục vụ cho việc lấy nước đổ ải vụ Xuân năm 2021, Điện lực Tiền Hải đã chủ động xây dựng và triển khai phương án cấp điện ổn định, liên tục cho các trạm bơm trên địa bàn huyện Tiền Hải trong suốt thời gian lấy nước tập trung từ ngày 11/01/2021 đến 20/01/2021 và sau các đợt lấy nước để phục vụ bơm dẫn nước.

Ngay từ cuối tháng 12/2020, Điện lực Tiền Hải đã chủ động kiểm tra, sửa chữa, duy tu lưới điện cấp cho các trạm bơm. Bám sát lịch làm việc của các trạm bơm, lịch thời vụ của các địa phương để lập và thực hiện phương án cung ứng điện an toàn, liên tục và đảm bảo chất lượng điện áp.

Điện lực Tiền Hải đã thực hiện thay thế 5 máy biến áp của trạm biến áp ở xã Nam Hải cấp điện cho trạm bơm. Ngoài ra còn thay thế các máy biến áp ở trạm biến áp các xã Đông Phong, Nam Chính, Đông Quý. Tăng cường chế độ trực vận hành, thường xuyên kiểm tra kỹ thuật, lên phương án kết lưới, sửa chữa đường dây trung và hạ thế cấp điện cho tất cả các trạm bơm đổ ải. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ vật tư và thiết bị dự phòng để nhanh chóng xử lý sự cố cấp điện trở lại cho các trạm bơm trong thời gian lấy nước đổ ải.

 Thu Hường

Tin khác
    Đến / 9