Chi cục thuế khu vực Tiền Hải - Kiến Xương tổ chức đối thoại người nộp thuế quý II năm 2020

  23/06/2020 |   560 lượt xem

Chi cục thuế khu vực Tiền Hải - Kiến Xương hiện quản lý thuế với gần 600 doanh nghiệp thuộc địa bàn 2 huyện Tiền Hải và Kiến Xương. Sáng ngày 23/6, đơn vị đã tổ chức đối thoại với người nộp thuế quý II năm 2020.

Tại buổi đối thoại, các doanh nghiệp đã được thông tin nhiều điểm mới, những điểm cần lưu ý của các Nghị định, Nghị quyết, Thông tư về lệ phí môn bài, quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, quy định mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân, việc gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất, quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Trong đó, đáng chú ý là Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Chính phủ, về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid19.

Theo đó, người nộp thuế làm Giấy đề nghị gia hạn gửi tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần cho toàn bộ các kỳ của các sắc thuế và tiền thuê đất được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế theo tháng (hoặc theo quý) theo quy định pháp luật về quản lý thuế hoặc chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm 2020.

Nếu người nộp thuế gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho cơ quan thuế sau ngày 30 tháng 7 năm 2020 thì không được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định này. Đồng thời người nộp thuế phải xác định mình thuộc đối tượng được gia hạn theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP thì mới nộp mẫu gia hạn, tránh trường hợp không thuộc đối tượng vẫn gửi hồ sơ lên cơ quan thuế.

Tại hội nghị đối thoại, một số doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn như Viettel, VNPT-Vinaphone Tiền Hải cũng đã tập trung triển khai, phổ biến dịch vụ hóa đơn điện tử, chữ ký số đến đối tượng là các hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn./.

Đỗ Hà –  Lê Chinh

Tin khác
    Đến / 11