Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện đấu giá tài sản quy hoạch dân cư Bắc Đồng Đầm Thị trấn Tiền Hải ( Tây Sơn cũ)

  29/05/2020 |   1294 lượt xem

Trung tâm phát triển quỹ đất huyên thông báo kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất khu quy hoạch dân cư Bắc Đồng Đầm Thị trấn Tiền Hải. Đơn vị được lựa chọn là Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt.

Một góc khu dân cư xã Tây Sơn ( cũ)

Tin khác
    Đến / 8