Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản khu dân cư Giang Long ( Thị trấn), Quang Thịnh( Nam Thịnh)

  18/05/2020 |   1397 lượt xem

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tiền Hải có thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá là quyền sử dụng đất quy hoạch khu dân cư Giang Long thị trấn Tiền Hải và 1 lô đất quy hoạch khu dân cư thôn Quang Thịnh xã Nam Thịnh

( Hình ảnh minh họa)

 

 

 

Tin khác
    Đến / 7