Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-1

  15/04/2020 |   329 lượt xem

Hỗ trợ doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, ngày 08/4/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Một số nội dung đáng chú ý của Nghị định số 41/2020/NĐ-CP như sau:

1 – Phạm vi điều chỉnh

Quy định gia hạn thời gian nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp và tiền thuê đất theo hình thức nộp tiền hàng năm.

2- Đối tượng áp dụng

Nghị định quy định chi tiết người nộp thuế được áp dụng thuộc 5 nhóm cơ bản như:

- Các ngành sản xuất: Xây dựng; Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; Sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt; sản xuất trang phục; sản xuất da; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa...

- Các ngành kinh doanh: Vận tải kho bãi; dịch vụ lưu trú và ăn uống; giáo dục đào tạo; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; kinh doanh bất động sản; Hoạt động dịch vụ lao động việc làm; hoạt động du lịch; Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí; hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng; hoạt động thể thao, vui chơi giải trí...

- Sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; sản phẩm cơ khí trọng điểm.

- Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.

-Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

3 - Nội dung gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất

- Đối với số thuế GTGT phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6 năm 2020 (đối với trường hợp kê khai thuế GTGT theo tháng) và kỳ tính thuế quý 1, quý 2 năm 2020 (đối với trường hợp kê khai thuế GTGT theo quý): Thời gian gia hạn là 05 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế GTGT theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

- Đối với số thuế TNDN còn phải nộp theo quyết toán của kỳ tính thuế năm 2019 và số thuế TNDN tạm nộp quý 1, quý 2 của kỳ tính thuế năm 2020: Thời gian gia hạn là 05 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

- Đối với thuế GTGT, thuế TNCN phát sinh phải nộp năm 2020 của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh: Được gia hạn chậm nhất là ngày 31/12/2020.

- Đối với tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2020: Thời gian gia hạn là 05 tháng kể từ ngày 31/5/2020.

4 – Trình tự, thủ tục gia hạn

Người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần cho toàn bộ các kỳ của các sắc thuế và tiền thuê đất được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế theo tháng (hoặc theo quý) theo quy định pháp luật về quản lý thuế. 

Thời hạn nộp Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất: Hạn cuối cùng là ngày 30/7/2020. Quá thời hạn trên thì không được gia hạn nộp.

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 08/4/2020.

CỤC THUẾ THÁI BÌNH

Tin khác
    Đến / 6