Từ ngày 15-30/9 các địa phương sẽ tổ chức tiêm phòng vắcxin vụ thu đông cho đàn gia súc, gia cầm.

  15/09/2020 |   487 lượt xem

Chiều ngày 14/9, UBND huyện Tiền Hải đã tổ chức hội nghị triển khai tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm vụ thu đông. Đồng chí Đỗ Văn Trịnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Tiền Hải chủ trì hội nghị.

Lãnh đạo Trạm Thú y huyện báo cáo.

Theo đó, từ ngày 15-30/9 các địa phương sẽ tổ chức tiêm phòng vắcxin vụ thu đông cho đàn lợn 33.381 con, đàn trâu bò 5.580 con, gia cầm trên 1,5 triệu con. Để bảo đảm kế hoạch đề ra, Huyện Tiền Hải chỉ đạo các địa phương, ngành chuyên môn tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để nhân dân tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; tổ chức thực hiện đợt tiêm phòng đúng thời gian, bảo đảm các chỉ tiêu an toàn. 

Các đơn vị tham gia ý kiến trong công tác tiêm phòng

    Toàn huyện phấn đấu tỷ lệ tiêm phòng các bệnh "đỏ" cho đàn lợn đạt từ 90% trở lên; bệnh tụ huyết trùng trâu bò đạt 80% trở lên; phòng bệnh dại chó mèo tăng từ 10-15% so với năm 2019, bệnh lở mồng long móng cho đàn lợn nái, đực giống đạt 90% trở lên; bệnh cúm gia cầm đạt khoảng 80% tổng đàn có nguy cơ và thuộc đối tượng tiêm phòng.

Đồng chí Đỗ Văn Trịnh- Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận hội nghị

    Được biết, Ngân sách nhà nước hỗ trợ văc xin tiêm phòng Lở mồm long móng, các bệnh "đỏ" ở đàn lợn của các gia trại, hộ chăn nuôi nhỏ, lẻ; Hỗ trợ vắc xin tiêm phòng ở bệnh Lở mồm long móng cho đàn trâu, bò, dê. 

 Trần Hiền

Tin khác
    Đến / 6