Tuyên truyền pháp Luật Phòng chống bạo lực gia đình

  24/06/2020 |   212 lượt xem

Chiều ngày 23/6/2020, Phòng Tư pháp huyện, Đoàn thanh niên huyện, Đoàn thanh niên Thị Trấn (Tiền Hải) đã phối hợp tổ chức hội nghị Tuyên truyền pháp Luật Phòng chống bạo lực gia đình; Luật Giao thông đường bộ và Nghị định 100/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn Thị Trấn.

Tham gia buổi tuyên truyền có gần 100 đại biểu là cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, nhân dân trên địa bàn Thị Trấn.

Tại hội nghị, các đại biểu được cán bộ của Sở Tư pháp tỉnh truyền đạt về các nội dung chính là Luật Phòng chống Bạo lực gia đình; Luật Giao thông đường bộ, những quy tắc khi tham gia giao thông và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định một số nội dung về xử hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Nhấn mạnh  một số quy định mới trong mức xử phạt đối với người vi phạm khi tham gia giao thông có sử dụng rượu bia.

Thông qua hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nhằm thay đổi nhận thức, hành vi về bạo lực gia đình, góp phần xóa bỏ bạo lực gia đình, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc; Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật giao thông của người tham gia giao thông, góp phần xây dựng văn hóa giao thông.

Trần Hiền

Tin khác
    Đến / 12