Công bố 3 số điện thoại giải đáp gói 62.000 tỷ đồng

  30/04/2020 |   402 lượt xem

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp nhận thông tin phản ánh vướng mắc của người dân qua điện thoại 0913.049.567, 0977.976.686 và 0913.378.816.

Việc này được thực hiện từ ngày 1/5. Ngoài ba số điện thoại tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội còn thiết lập Tổng đài 111 để hướng dẫn, giải đáp các nội dung liên quan về chế độ chính sách của gói an sinh 62.000 tỷ đồng.

Bộ cũng lập Ban chỉ đạo thực hiện các chính sách hỗ trợ  người dân gặp khó khăn, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung làm Trưởng ban. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ đôn đốc, kiểm tra các đơn vị, địa phương trong việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19, đánh giá kết quả triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân.       

Theo Nghị quyết của Chính phủ, người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động bị nghỉ việc từ một tháng trở lên được hỗ trợ với mức 1,8 triệu đồng/người/tháng. Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; lao động tự do bị mất việc làm được hỗ trợ một triệu đồng/tháng. 

Người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/tháng. Các hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ 250.000 đồng/khẩu/tháng. Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh được hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ/tháng. 

Mức hỗ trợ được áp dụng trong 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 và được chi trả một lần. 

Theo vnexpress.net

Tin khác
    Đến / 12