Công điện khẩn số 17/CĐ-UBND về việc khẩn trương rà soát, quản lý các trường hợp đã từng đi, đến địa phương có dịch Covid-19

  29/07/2020 |   503 lượt xem

Ngày 28/7/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành Công điện khẩn số 17/CĐ-UBND về việc khẩn trương rà soát, quản lý các trường hợp đã từng đi, đến địa phương có dịch Covid-19.

Tin khác
    Đến / 60