Đồng chí Đặng Trọng Thăng -Chủ tịch UBND tỉnh dự Đại hội Đảng bộ xã An Ninh nhiệm kỳ 2020-2025

  16/05/2020 |   706 lượt xem

Phát huy truyền thống cách mạng quê hương Anh hùng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, giúp đỡ của các ngành chức năng, Đảng bộ và nhân dân xã An Ninh đã nêu cao tinh thần đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu vươn lên tiếp tục dành được những thắng lợi tương đối toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Thừa ủy quyền của đồng chí Trần Quốc Vượng – UVBCT - Trường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Đặng Trọng Thăng – Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đồng chí Lại văn Hoàn – TUV – Bí thư Huyện ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Điểm nổi bật trong nhiệm kỳ 2015- 2020 của Đảng bộ  An Ninh là thực hiện mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới theo tiêu chí nâng cao. BCH Đảng bộ đã chủ động kiện toàn Ban chỉ đạo, ban quản lý, rà soát bổ sung các tiêu chí còn lại, thống nhất về chủ trương, thời gian tổ chức thực hiện theo lộ trình của dự án, yêu cầu tập trung lãnh đạo công tác tuyên truyền tạo sự thống nhất cao trong Đảng bộ và đồng thuận của nhân dân.

 Địa phương đã làm tốt công tác xã hội hóa, kêu gọi con em xa quê ủng hộ. Đồng thời chủ động phát huy nội lực, tạo ra nguồn lực tổng thể. Trong nhiệm kỳ đã tổ chức xây dựng các công trình chuyển tiếp và xây dựng mới 26 công trình phúc lợi xã hội, với tổng vốn đầu tư trên 65 tỷ đồng. Trong đó: Ngân sách nhà nước hỗ trợ 380 triệu đồng, Ngân sách xã trên 16 tỷ,  nguồn xã hội hóa gần 50 tỷ triệu đồng.

   Nhiệm kỳ 2020 – 2025, An Ninh tiếp tục thực hiện lộ trình NTM nâng cao. Chỉnh trang quy hoạch, xây tường bao xung quanh khu vực Nghĩa trang Long Cương. Nâng cấp điều chỉnh hạ tầng nông thôn, xây dựng phương án thực hiện tiêu chí NTM nâng cao.

Hoàn thiện hệ thống giao thông thủy lợi nội đồng đảm bảo cho việc cơ giới hóa nông nghiệp nông thôn.Tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp vào địa phương thuê đất tổ chức sản xuất kinh doanh, bố trí cơ cấu các khâu dịch vụ phù hợp với điều kiện cụm công nghiệp An Ninh đi vào hoạt động để đạt hiệu quả cao nhất.

Tiếp tục hoàn thiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị của 3 nhà trường, trạm y tế, cổng dậu HTXDVNN, sân vận động, hội trường các thôn.Phấn đấu đến năm 2025 xây dựng nhà máy xử lý rác thải tập trung.

Sau 1,5 ngày làm việc tập trung dân chủ, Đại hội Đảng bộ xã An Ninh đã thành hoàn thành theo đúng nội dung chương trình nghị sự. Đại hội đã thống nhất bầu ra BCH khóa mới và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên./.

 Thu Hường

Tin khác
    Đến / 55