Công điện số 13/CĐ-UBND về việc tiếp tục điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

  05/05/2020 |   305 lượt xem

Ngày 4/5/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành Công điện số 13/CĐ-UBND về việc tiếp tục điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Tin khác
    Đến / 55