Số văn bản 01
Ký hiệu văn bản 01/TB-UBBC
Ngày ban hành 21/02/2021
Người ký Phạm Ngọc Kế
Trích yếu Thông báo về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện Tiền Hải, nhiệm kỳ 2021-2026
Cơ quan ban hành UBBC Đại biểu HĐND huyện Tiền Hải, nhiệm kỳ 2021-2026
Loại văn bản Thông báo
Lĩnh vực văn bản Bầu cử
Trạng thái văn bản Còn hiệu lực
Tài liệu đính kèm File đính kèm
Mô tả Thông báo về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện Tiền Hải, nhiệm kỳ 2021-2026
Số lượt xem 33