Số văn bản
Ký hiệu văn bản
Ngày ban hành 17/09/2020
Người ký
Trích yếu Công văn 954/UBND-NN v.v tập trung phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa Mùa cuối vụ năm 2020
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực văn bản Nông nghiệp & Phát triển nông thôn
Trạng thái văn bản
Tài liệu đính kèm File đính kèm
Mô tả Công văn 954/UBND-NN v.v tập trung phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa Mùa cuối vụ năm 2020
Số lượt xem 28