Số văn bản 14
Ký hiệu văn bản
Ngày ban hành 05/08/2020
Người ký
Trích yếu Thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND huyện về phòng chống Covid 19
Cơ quan ban hành UBND huyện
Loại văn bản Thông báo
Lĩnh vực văn bản Y tế
Trạng thái văn bản
Tài liệu đính kèm File đính kèm
Mô tả Thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND huyện về phòng chống Covid 19
Số lượt xem 109