STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tình trạng
21 1144/CV/HU Công văn của Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona mới (nCoV)
File đính kèm
30/01/2020 Còn hiệu lực
22 QĐ 58/QĐ-UBND/ Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 huyện Tiền Hải
File đính kèm
14/01/2020 Còn hiệu lực
23 / QĐ của UBND tỉnh về việc cấp thẻ BHYT cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019
File đính kèm
20/12/2019 Còn hiệu lực
24 07//CV-BCĐ Công văn 02/CV-BCĐ v.v phúc tra kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2019
File đính kèm
07/11/2019 Còn hiệu lực
25 04/QĐ/ HU Quy định số 04 của BTV Huyện ủy về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền .
File đính kèm
04/11/2019 Còn hiệu lực
26 1115/UBND- VP Công văn 1115/UBND-VP v.v tập trung xử lý giải tỏa vi phạm pháp luật về đê điều, phòng chống thiên tai, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn huyện
File đính kèm
30/10/2019 Còn hiệu lực
27 71/KH-UBND Kế hoạch số 71/KH-UBND tổng kết tuyển quân 2019, công tác tuyển quân năm 2020
File đính kèm
28/10/2019 Còn hiệu lực
28 1100/UBND- NV Công văn 1100/UBND-NV tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn huyện
File đính kèm
27/10/2019 Còn hiệu lực
29 1099/UBND- VP Công văn 1099/UBND-VP đôn đốc thực hiện vệ sinh môi trường, trang trí khánh tiết đón đoàn thẩm định NTM Trung ương
File đính kèm
27/10/2019 Còn hiệu lực
30 66/KH- UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn huyện Tiền Hải
File đính kèm
25/09/2019 Còn hiệu lực
    Đến / 11