STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tình trạng
11 / MỘT SỐ VĂN BẢN, QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN XỬ LÝ VI PHẠM LÂY TRUYỀN BỆNH TRUYỀN NHIỄM.
File đính kèm
06/04/2020 Còn hiệu lực
12 328/UBND- VP Công văn 328/UBND-VP tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch Covid
File đính kèm
03/04/2020 Còn hiệu lực
13 / Công văn số 314/UBND-VP về việc thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND huyện tại Công điện số 01/CĐ-UBND, Công văn số 311/UBND-VP ngày 31/3/2020
File đính kèm
02/04/2020 Còn hiệu lực
14 Số 786/TB/HU Số 786-TB/HU Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
File đính kèm
26/03/2020 Còn hiệu lực
15 05/Cv- BCĐ Tiếp tục các biện pháp phòng chống Covid 19
File đính kèm
25/03/2020 Còn hiệu lực
16 / Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch trên đang gia súc gia cầm
File đính kèm
20/03/2020 Còn hiệu lực
17 205/ Công văn về việc tăng cường biện pháp chống dịch Covid 19 tại các khu di tích lịch sử văn hóa, đám cưới,đám tang....
File đính kèm
19/03/2020 Còn hiệu lực
18 08/ Thông báo danh mục văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy và quy định gửi, nhận văn bản điện tử của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Bình.
File đính kèm
11/03/2020 Còn hiệu lực
19 739/ công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực lao động thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã
File đính kèm
11/03/2020 Còn hiệu lực
20 01/Cv- BCD Công văn số 01/CV-BCĐ ngày 05/02/2020 của Ban chỉ đạo v/v tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây
File đính kèm
05/02/2020 Còn hiệu lực
    Đến / 11