STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tình trạng
1 533/UBND- VP Công văn 533/UBND-VP v.v đẩy mạnh công tác tuyên truyền trang trí khánh tiết vệ sinh môi trường an ninh trật tự phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện Tiền Hải lần thứ XXVIII nhiệm kỳ 2020-2025
File đính kèm
22/05/2020 Còn hiệu lực
2 03/CV- BCĐ Công văn 03/CV-BCĐ v.v tăng cường công tác tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2020
File đính kèm
08/05/2020 Còn hiệu lực
3 463/ Công văn 463/UBND-VP v.v khẩn trương triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid19
File đính kèm
06/05/2020 Còn hiệu lực
4 1267/CV/HU Công văn số 1267-CV/HU Về việc triển khai hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ.
File đính kèm
05/05/2020 Còn hiệu lực
5 44/KH- UBND Kế hoạch 44/KH-UBND triển khai hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid19
File đính kèm
04/05/2020 Còn hiệu lực
6 2348/QĐ- UBND Quyết định 2348/QĐ-UBND v.v thành lập các Tổ công tác giúp BCĐ huyện thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid19 29/04/2020 Còn hiệu lực
7 45/Kh- UBND Kế hoạch 45 của UBND tỉnh về triển khai hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid 19
File đính kèm
28/04/2020 Còn hiệu lực
8 54/TB-UBND Thông báo 54/TB-UBND về danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp huyện Tiền Hải năm 2020
File đính kèm
22/04/2020 Còn hiệu lực
9 386/ Công văn số 386 /UBND -VP V.v điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
File đính kèm
17/04/2020 Còn hiệu lực
10 333/ Công văn số 333 của Sở Công Thương thái bình về cho phép một số dịch vụ kinh doanh hoạt động trở lại
File đính kèm
13/04/2020 Còn hiệu lực
    Đến / 11