STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tình trạng
1 02/02/TB-UBBC Thông báo ấn định đơn vị bầu cử và số đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026
File đính kèm
03/03/2021 Còn hiệu lực
2 1141/TB/TU Số 08-BS/HU Huyện ủy sao lục: Thông báo kết luận số 1141-TB/TU, ngày 02-10-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc triển khai các nhiệm vụ sau Đại hội Đảng bộ huyện Tiền Hải lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025.
File đính kèm
02/10/2020 Còn hiệu lực
3 137/TB- UBND Thông báo xét chuyển giáo viên Mầm non hợp đồng đóng BHXH thành viên chức.
File đính kèm
07/09/2020 Còn hiệu lực
4 782/UBND- VP Công văn 782/UBND-VP v.v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19
File đính kèm
28/07/2020 Còn hiệu lực
5 20/2020/NQ- HĐND Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh vê chế độ chính sách đối với cán bộ không chuyên trách
File đính kèm
11/07/2020 Còn hiệu lực
6 1933/QĐ-UBND Quyết định của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với người lao động đang làm việc tại Công ty TNHH thương mại Hoa Thành phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động do ảnh hưởng đại dịch Covid-19 02/07/2020 Còn hiệu lực
7 638/UBND- LĐTBXH Công văn 638 /UBND-LĐTBXH v.v thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19
File đính kèm
18/06/2020 Còn hiệu lực
8 533/UBND- VP Công văn 533/UBND-VP v.v đẩy mạnh công tác tuyên truyền trang trí khánh tiết vệ sinh môi trường an ninh trật tự phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện Tiền Hải lần thứ XXVIII nhiệm kỳ 2020-2025
File đính kèm
22/05/2020 Còn hiệu lực
9 03/CV- BCĐ Công văn 03/CV-BCĐ v.v tăng cường công tác tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2020
File đính kèm
08/05/2020 Còn hiệu lực
10 463/ Công văn 463/UBND-VP v.v khẩn trương triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid19
File đính kèm
06/05/2020 Còn hiệu lực
    Đến / 12