STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tình trạng
1 Số 786/TB/HU Số 786-TB/HU Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
File đính kèm
26/03/2020 Còn hiệu lực
2 05/Cv- BCĐ Tiếp tục các biện pháp phòng chống Covid 19
File đính kèm
25/03/2020 Còn hiệu lực
3 205/ Công văn về việc tăng cường biện pháp chống dịch Covid 19 tại các khu di tích lịch sử văn hóa, đám cưới,đám tang....
File đính kèm
19/03/2020 Còn hiệu lực
4 08/ Thông báo danh mục văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy và quy định gửi, nhận văn bản điện tử của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Bình.
File đính kèm
11/03/2020 Còn hiệu lực
5 739/ công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực lao động thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã
File đính kèm
11/03/2020 Còn hiệu lực
6 01/Cv- BCD Công văn số 01/CV-BCĐ ngày 05/02/2020 của Ban chỉ đạo v/v tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây
File đính kèm
05/02/2020 Còn hiệu lực
7 1144/CV/HU Công văn của Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona mới (nCoV)
File đính kèm
30/01/2020 Còn hiệu lực
8 QĐ 58/QĐ-UBND/ Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 huyện Tiền Hải
File đính kèm
14/01/2020 Còn hiệu lực
9 / QĐ của UBND tỉnh về việc cấp thẻ BHYT cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019
File đính kèm
20/12/2019 Còn hiệu lực
10 07//CV-BCĐ Công văn 02/CV-BCĐ v.v phúc tra kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2019
File đính kèm
07/11/2019 Còn hiệu lực
    Đến / 9