Dự kiến lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần thứ 26, từ ngày 22-6 đến ngày 28-6-2020.

Đăng ngày 22-06-2020 12:07(Tải file)

Dự kiến lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần thứ 26, từ ngày 22-6 đến ngày 28-6-2020.