Dự kiến lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 20, từ ngày 11-5 đến ngày 17-5-2020.

Đăng ngày 11-05-2020 16:08(Tải file)

Dự kiến lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 20, từ ngày 11-5 đến ngày 17-5-2020.