Dự kiến lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 19, từ ngày 04-5 đến ngày 10-5-2020.

Đăng ngày 05-05-2020 15:40(Tải file)

Dự kiến lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 19, từ ngày 04-5 đến ngày 10-5-2020.