Nhập thông tin và nội dung câu hỏi

(Lưu ý : Các câu hỏi trùng lặp hoặc không rõ ràng có thể không được trả lời hoặc bị xóa bỏ !!! )
Cho em hỏi là em muốn làm lại thẻ căn cước thì cần những giấy tờ gì và trên huyện làm vào những ngày nào ạ ?

Cho e hỏi huyện mình bao giờ thi có lịch cấp phát cccd có gắn chip ạ,và Nam Trung thì bao giờ ạ.E cám ơn

Dạ cho em hỏi ở huyện mình làm thẻ căn cước vào ngày nào ạ.

https://google.com google.com

Xin cho hỏi, tôi muốn làm hộ chiếu để có thể xin thị thực Vietnam visa để có thể xin ra nước ngoài làm việc và du lịch. Vậy tôi có thể xin hộ chiếu ở ...

    Đến / 5