STT Họ tên Ngày sinh Giới tính Địa chỉ Điện thoại Chức vụ
1 Đỗ Thị Hà Nam Đài TT-TH 0985606486 Phó GĐ
2 Đặng Xuân Diệu Nam Văn phòng huyện ủy 0936192284 Chánh văn phòng
3 Vũ Thị Kim Cúc Nữ Phó Trưởng phòng
4 Vũ thanh Huyền Nam Phòng Nông Nghiệp -PTNT 0985.543.405 phó phòng
5 Đỗ Trực Tiếp Nam Ban dân vận 0982.824.886 Trưởng ban
    Đến / 7