STT Họ tên Ngày sinh Giới tính Địa chỉ Điện thoại Chức vụ
1 Trần Văn Tuyên Nam Phòng Văn hóa- Thông tin 0912647165 Trưởng phòng
2 Nguyễn Công Lý Nam Phòng LĐ-TBXH 0982441516 Trưởng phòng
3 Lương Chiến Thành Nam Phòng GD-ĐT 0982.188.433 Trưởng phòng
4 Tô Mạnh Biên Nam Ban quản lý khu du lịch sinh thái Cồn vành 0986683379 Phụ Trách ban quản lý
5 Lê Thị Thu Nữ Đài TT-TH Giám đốc
    Đến / 7